Als individuen hebben we allemaal onze eigen reeks waarden die ons leiden bij het nemen van beslissingen en het bepalen van onze prioriteiten in het leven. Ook organisaties hebben hun eigen reeks kernwaarden die hun cultuur en werkwijze bepalen. Deze kernwaarden, spelen een cruciale rol bij het creëren van een positieve werkomgeving en het bevorderen van de tevredenheid van werknemers. Zo’n verschil wordt direct opgemerkt tussen bedrijven. Dit zal de aantrekkelijkheid van uw bedrijf vergroten maar vooral ook de werknemers een positieve lifestyle meegeven.

Zorg voor een tevreden werksfeer

Een manier waarop organisaties de tevredenheid van hun werknemers kunnen meten is door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met dit onderzoek kunnen werknemers feedback geven over verschillende aspecten van hun werk, zoals werkdruk, evenwicht tussen werk en privéleven en algemene tevredenheid. Een belangrijke component van werknemerstevredenheid die vaak over het hoofd wordt gezien, is de afstemming van iemands persoonlijke waarden op de waarden van de organisatie waarvoor hij werkt.

Wanneer de persoonlijke waarden van een werknemer overeenstemmen met de waarden van de organisatie, is de kans groter dat hij zich voldaan en betrokken voelt bij zijn werk. Deze afstemming creëert een gevoel van doelgerichtheid en betekenis, omdat werknemers het gevoel hebben dat hun werk bijdraagt aan iets dat groter is dan zijzelf. Aan de andere kant, wanneer de waarden van een werknemer niet zijn afgestemd op de waarden van de organisatie, kunnen zij zich niet betrokken en onvervuld voelen in hun werk.

Effectieve communicatie

Het is belangrijk dat organisaties niet alleen hun kernwaarden bepalen, maar ze ook effectief communiceren naar hun werknemers. Door dit te doen, kunnen organisaties werknemers aantrekken en behouden die hun waarden delen en zich inzetten voor de missie van de organisatie. Bovendien zullen werknemers die de waarden van de organisatie begrijpen en erin geloven, eerder beslissingen nemen die in overeenstemming zijn met die waarden, wat kan bijdragen tot een samenhangende en positieve werkomgeving. 

Hoewel medewerkerstevredenheidsonderzoeken een belangrijk instrument zijn voor organisaties om de tevredenheid van hun werknemers te beoordelen, zouden ze niet de enige gebruikte maatstaf moeten zijn. Organisaties moeten ook rekening houden met de afstemming van de persoonlijke waarden van hun werknemers op de kernwaarden van de organisatie, omdat dit een aanzienlijke invloed kan hebben op de tevredenheid van werknemers en het algehele succes van de organisatie. Door prioriteit te geven aan het afstemmen van waarden en effectief hun kernwaarden te communiceren, kunnen organisaties een cultuur creëren die voldoening en betrokkenheid op de werkplek bevordert. Een bedrijf die je hierbij kunt helpen is Dialog. Dialog biedt een online platform wat volledig is ingericht om het goede gesprek op gang te brengen binnen organisaties.